Biblioteki JavaScript

W ramach projektu zaplanowano stworzenie innowacyjnego narzędzia wspomagającego osoby wprowadzające nowe treści na strony internetowe, aby zachowana została zgodność serwisu z wymogami WCAG 2.0. W projekcie narzędzia uwzględniono założenie, że powyższe osoby mają jedynie podstawową wiedzę z zakresu informatyki. . Proponowane w ramach projektu narzędzie jest modułem PHP/JavaScript wraz z przygotowanymi szablonami styli CSS.

Narzędzie składa się z siedmiu modułów obejmujących optymalizację strony zarówno w zakresie programistycznym, jak i językowym, co jest innowacją obecnie niedostępną. Dostępne moduły:
  • Ocena poziomu zrozumienia przez użytkownika treści na stronie
  • Sprawdzenie występowania nagłówków w odpowiedniej hierarchii
  • Dobór kontrastu pomiędzy tekstem, a tłem
  • Dobór czcionek
  • Sprawdzanie występowania atrybutu „alt”
  • Analiza widoczności linków na stronie i zastosowanie atrybutu "title"
  • Narzędzie umożliwiające sprawdzenie i ocenę podstawowych cech dostępności podczas edycji treści serwisu poprzez CMS.


Aby zastosować narzędzie kliknij w link:

http://wcag.stowarzyszenie.edu.pl/biblioteki/

Jeśli zapoznałeś się ze zgromadzonymi w serwisie zasobami materiałami rozwiąż WCAG2.0 - quiz sprawdzający
aby sprawdzić swoją wiedzę.

« powrót do listy kursów