Procedura zamawiania i odbioru stron internetowych

Procedura zamawiania i odbioru stron internetowych dla instytucji publicznych

Rekomendacje dostępności 130 polskich i zagranicznych stron internetowych, pozwoliły na opracowanie szczegółowych zapisów do zastosowania w Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. W ramach zadania opracowane zostały klauzule, które powinny być zawarte w "Opisie przedmiotu zamówienia" oraz umowach pomiędzy Zamawiającym (instytucją administracji publicznej) a Wykonawcą, aby strona spełniała konieczne wymogi na poziomie AA.

2. Uzupełnieniem standardów stosowanych w SIWZ jest stworzona w ramach zadania procedura odbiorcza stron internetowych, mająca na celu weryfikację zgodności nowo powstałych serwisów internetowych z wytycznymi standardu WCAG 2.0.

3. Cały proces zamawiania i odbioru stron internetowych powinien opierać się zamknięty katalog wytycznych, odnoszący się do WCAG 2.0.

Uszczegółowienie i ujednolicenie procesu odbioru stron wpływa na jakość i dostępność opublikowanych stron internetowych.

Opracowany standard jest zgodny z Prawem Zamówień Publicznych, a jednocześnie zapewnia uniwersalność i dostępność dla wszystkich organów administracji publicznej, a także dla beneficjentów wdrażających edukacyjne i badawcze projekty współfinansowane ze środków publicznych.

Jeśli zapoznałeś się ze zgromadzonymi w serwisie zasobami materiałami rozwiąż WCAG2.0 - quiz sprawdzający
aby sprawdzić swoją wiedzę.

« powrót do listy kursów