Protokół odbioru strony internetowej

Załącznik nr .... do Umowy

Protokół odbioru strony internetowej - spełnienie wymagań WCAG 2.0

Informacje dotyczące wdrożenia WCAG 2.0

Usługa/Produkt usługi:

Kierownik Projektu Zamawiającego/osoba upoważniona

Imię i nazwisko adres mailowy, telefon

Kierownik Projektu Wykonawcy/osoba upoważniona

Imię i nazwisko adres mailowy, telefon

WCAG 2.0

Parametr

Stopień realizacji tak/nie

Percepcja


1.1. Tekst alternatywny

 

 

 

1.1.1 Informacja nietekstowa

 

1.2. Media zależne od czasu

 

 

 

1.2.1 Tylko dźwięk lub tylko wideo (nagranie)

 

 

1.2.2 Napisy (nagranie)

 

 

1.2.3 Audiodeskrypcje lub treści alternatywne multimediów (nagranie)

 

 

1.2.4 Napisy (na żywo)

 

 

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)

 

 

1.2.6 Język migowy (nagranie)

 

 

1.2.7 Audiodeskrypcja poszerzona (nagranie)

 

 

1.2.8 Alternatywy multimediów (nagranie)

 

 

1.2.9 Tylko dźwięk (na żywo)

 

1.3. Możliwość adaptacji

 

 

 

1.3.1 Informacje i jej związki

 

 

1.3.2 Zrozumiała kolejność

 

 

1.3.3 Charakterystyki zmysłowe

 

1.4. Treść rozróżnialna

 

 

 

1.4.1 Użycie koloru

 

 

1.4.2 Kontrola dźwięku

 

 

1.4.3 Kontrast (minimalny)

 

 

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu

 

 

1.4.5 Grafiki tekstowe

 

 

1.4.6 Kontrast zwiększony

 

 

1.4.7 Niska głośność lub brak treści audio w tle

 

 

1.4.8 Prezentacja wizualna

 

 

1.4.9 Grafiki tekstowe (bez wyjątków)

 

Funkcjonalność

2.1. Dostępność przy pomocy klawiatury

 

 

 

2.1.1 Klawiatura

 

 

2.1.2 Klawiatura niezablokowana

 

 

2.1.3 Klawiatura (bez wyjątków)

 

2.2. Wystarczająca ilość czasu

 

 

 

2.2.1 Ilość czasu możliwa do ustawienia

 

 

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie

 

 

2.2.3 Bez limitu czasu

 

 

2.2.4 Zakłócenia

 

 

2.2.5 Ponowne potwierdzenie autentyczności

 

2.3. Ataki padaczki

 

 

 

2.3.1 Trzy błyski lub przekaz podprogowy

 

 

2.3.2 Trzy błyski

 

2.4. Nawigacja

 

 

 

2.4.1 Bezpośredni dostęp

 

 

2.4.2 Tytuł strony

 

 

2.4.3 Kolejność zaznaczenia- kolejność poruszania się po menu serwisu lub polach formularza musi być logiczna i intuicyjna (nieprzypadkowa)

 

 

2.4.4 Cel linku (z kontekstem)

 

 

2.4.5 Wiele dróg

 

 

2.4.6 Nagłówki i etykiety

 

 

2.4.7 Widoczność zaznaczenia

 

 

2.4.8 Lokalizacja

 

 

2.4.9 Cel linku (poza kontekstem)

 

 

2.4.10 Nagłówki sekcji

 

Zrozumiałość

3.1. Czytelność

 

 

 

3.1.1 Język strony

 

 

3.1.2 Język elementów

 

 

3.1.3 Nietypowe słowa

 

 

3.1.4 Skróty

 

 

3.1.5 Poziom umiejętności czytania

 

 

3.1.6 Wymowa

 

3.2. Przewidywalność

 

 

 

3.2.1 Zaznaczenie (focus)

 

 

3.2.2 Wprowadzanie danych

 

 

3.2.3 Spójna nawigacja

 

 

3.2.4 Spójna identyfikacja

 

 

3.2.5 Zmiana na żądanie

 

3.3. Pomoc przy wprowadzaniu danych

 

 

 

3.3.1 Identyfikacja błędów

 

 

3.3.2 Etykiety lub instrukcje

 

 

3.3.3 Sugestie rozwiązań błędów

 

 

3.3.4 Zapobieganie błędom (formularze prawne, finansowe, z podawaniem danych)

 

 

3.4.5 Pomoc

 

 

3.3.6 Zapobieganie błędom (wszystkie rodzaje formularzy)

 

Rzetelność

4.1. Kompatybilność

 

 

 

4.1.1 Parsowanie

 

 

4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość

 


Data i miejsce spisania Protokołu Odbioru

 

Uwagi/zalecenia/zastrzeżenia

Zleceniodawca:

Wykonawca:

Podpisy Wykonawcy

Imię i nazwisko
Podpis

Podpisy Zamawiającego

 

Imię i nazwisko
Podpis


*
Niepotrzebne skreślić

Pobierz Protokół odbioru strony internetowej w formacie MS Word


Jeśli zapoznałeś się ze zgromadzonymi w serwisie zasobami materiałami rozwiąż WCAG2.0 - quiz sprawdzający
aby sprawdzić swoją wiedzę.

« powrót do listy kursów