O projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców, administratorów i redaktorów stron www i treści cyfrowych w zakresie  przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Działanie realizowane w ramach projektu:

  1. Przeprowadzenie badania diagnostycznego dostępności polskich i zagranicznych zasobów internetowych do potrzeb różnych grup społecznych. Efektem wypracowanym na podstawie tych działań będzie powstanie raportu ewaluacyjnego zawierającego zalecenia i rekomendacje (wychodzące poza standardy WCAG) i najlepsze międzynarodowe praktyki w aspekcie podnoszenia dostępności stron www.
  2. Stworzenie innowacyjnych i łatwych w obsłudze, intuicyjnych narzędzi informatycznych (test usability, biblioteki JavaScript), które poprawią dostępność zasobów dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  3. Przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń e-learningowych dla administratorów i redaktorów treści cyfrowych poprzez międzysektorową edukacyjną platformę e-learningową..
  4. Wypracowanie mechanizmów i nowoczesnych standardów dotyczących tworzenia stron www instytucji administracji publicznej w postaci gotowego katalogu wymagań i warunków do SIWZ, które powinna spełniać tworzona bądź modernizowana strona www.
  5. Realizacja wielokanałowego wsparcia eksperckiego dla administratorów i redaktorów stron internetowych organów administracji publicznej
  6. Organizacja spotkań informacyjnych upowszechniających wypracowane rozwiązania i dobre praktyki wśród webmasterów, przedstawicieli administracji publicznej,
  7. Opracowanie oraz dystrybucja (do wszystkich urzędów powiatowych, wojewódzkich oraz gmin) podręcznika „Internet bez barier. Serwisy administracji publicznej dostępne dla wszystkich”

Termin realizacji: 1 sierpnia – 15 grudnia 2015

Jeśli zapoznałeś się ze zgromadzonymi w serwisie zasobami materiałami rozwiąż WCAG2.0 - quiz sprawdzający
aby sprawdzić swoją wiedzę.

« powrót do listy kursów