Walidatory

W3C Markup Validation Service

Walidator jest narzędziem on-line i służy do sprawdzania poprawności zastosowanego kodu HTML badanej strony ze standardami HTML i XHTML. Za pomocą tego narzędzia można zweryfikować czy kod strony spełnia wymagania WCAG 2.0 .
Po wyświetleniu strony startowej należy wpisać adres www weryfikowanej strony, następnie po kliknięciu przycisku „Check” wyświetlany jest szczegółowy raport wskazujący wykryte na stronie błędy krytyczne i nieprawidłowości w kodzie HTML. Bardzo użyteczną funkcją jest określenie przez narzędzie dokładnej lokalizacji występowania błędu (wskazanie konkretnej linii kodu).
Narzędzie dostępne jest na stronie: www.validator.w3.org.

 

WAVE- Walidator WCAG 2.0

Walidator WAVE - Web Accessibility Evaluation Tool również umożliwia weryfikację poprawności kodu strony, co pozwala przeanalizować stronę internetową pod kątem wymagań WCAG 2.0.
Narzędzie jest walidatorem on-line, dostępnym na stronie http://wave.webaim.org
Po wyświetleniu strony startowej należy wpisać adres www badanej strony i po jej zatwierdzeniu wyświetla się po lewej stronie szczegółowy raport dotyczący występujących na stronie błędów.
W wyniku analizy otrzymujemy:

  • informacje o błędach krytycznych (kolor czerwony) – należy je bezwzględnie poprawić
  • ostrzeżenia „Alerts” (kolor żółty)
  • informacje dotyczące występowania atrybutu alt „Features” (kolor zielony)
  • informacje dotyczące poprawności struktury strony „Structural Elements” (kolor niebieski)
  • informacje dotyczące nawigacji „HTML5 and ARIA” (kolor fioletowy)

Po kliknięciu ikony w kształcie flagi ikonka flagi wyświetlają się szczegółowe informacje będące wynikiem analizy.
W trakcie korzystania z programu można uzyskać pomoc, w jaki sposób naprawić występujące błędy. Można to uzyskać po kliknięciu kolejnej ikony ikonka pomocy
Badaną stronę można również sprawdzić pod kątem poprawności struktury i układu elementów na stronie wyłączając style CSS (poprzez kliknięcie w zakładkę "No styles", gdzie widoczny jest tylko tekst).
Ostatnią użyteczną zakładką jest "Contrast" - po jej kliknięciu analizowany jest kontrast na stronie oraz zastosowane kolory tekstu i tła. 
Stosując powyższe narzędzie można dokonać audytu strony pod kątem kilku podstawowych wytycznych WCAG 2.0, ale tylko tych, które można automatycznie sprawdzić analizując kod strony.

Jeśli zapoznałeś się ze zgromadzonymi w serwisie zasobami materiałami rozwiąż WCAG2.0 - quiz sprawdzający
aby sprawdzić swoją wiedzę.

« powrót do listy kursów