Publikacja podręcznika

W celu poszerzenia i utrwalenia działań projektowych oraz promowania standardów WCAG 2.0 i najlepszych praktyk polskich i międzynarodowych wydany został podręcznik „Internet bez barier. Serwisy administracji publicznej dostępne dla wszystkich”, który skierowany jest do webmasterów, redaktorów odpowiedzialnych za publikowanie treści i administratorów stron internetowych.

W podręczniku zamieszczony został szczegółowy katalog zaleceń podnoszących dostępność i użyteczność stron, przykłady stosowania poprawnego kodu strony, wskazówki dotyczące formatowania tekstu, formularzy, tabel oraz publikowania treści multimedialnych. W podręczniku znajduje się również katalog najlepszych praktyk stosowanych przez organizacje specjalizujące się w działaniach na rzecz poprawy dostępności stron internetowych.

Podręcznik został rozdystrybuowany drogą elektroniczną do wszystkich polskich urzędów wojewódzkich, powiatowych  i gminnych – 2808 instytucji.

Podręcznik dostępny jest w wersji elektronicznej:

http://wcag.stowarzyszenie.edu.pl/pluginfile.php/657/mod_page/content/3/podr_internet_bez_barier.pdf

Jeśli zapoznałeś się ze zgromadzonymi w serwisie zasobami materiałami rozwiąż WCAG2.0 - quiz sprawdzający
aby sprawdzić swoją wiedzę.

« powrót do listy kursów